Půda v přírodní zahradě

0
160

Současné průzkumy potvrzují, že je mnohem rychlejší tempo zhoršování kvality půd, její úbytek a vyčerpanost, nežli obnova a regenerace. Na rozlehlých plochách se jedná o velký globální problém. Ovšem rozměry malé zahrádky umožňují, aby se naši malí zahradničci učili, jak řešit otázky trvalé úrodnosti půdy. Malé plochy jsou pro zahradníka výhodou. Může experimentovat a rychle něco změnit. Cesta do supermarketu a zakoupení příslušného pytlovaného substrátu jen stěží upozorní děti na skutečnost, že se s půdou opravdu něco děje.

Vrstevnatost půdy
Pro přírodní prostředí je vrstevnatost typická. Neznamená to ale, že je v přirozených vrstvách vše neměnné. Efekt, který vytvoří jedna hluboká orba na poli, dokáží udělat v lesní půdě žížaly zhruba za 30 let. Přírodní zahradník ovšem tolik času nemá. Navíc přírodní zahrada není divokým bezzásahovým přírodním prostředím. Proto je pro náš případ účelné využívat moderní techniku, nebo prosté nářadí, ovšem s přihlédnutím k přírodním zákonitostem. Pro snížení pracnosti potom využívat přirozené pomocníky.

Struktura půdy
Dobrá úrodná zemina má dostatečný podíl organické hmoty, ve které je obsažena i voda. Proto když trochu půdy stiskneme v dlani, měla by vytvořit „váleček“. Příliš lehkou půdu je možné vylepšit kompostem či nastýláním. Těžkou jílovitou naopak pískem, nebo jejím zapravením do vyvýšených záhonů.

Ochrana půdy
Především je nutné zamezit odplavení půdy přívalovými srážkami a odvanutí větrem. Zatím velmi přehlíženou negativní složkou ochrany půdy je vliv průvanu v zahrádkách. Vzniká systematickým odstraňováním nové zeleně. Oproti slunečnímu úpalu v létě působí průvan ve všech ročních obdobích. Podílí se na přílišném vysychání povrchových vrstev půdy i na kvalitě čerstvě vysazených rostlin. V přírodní zahradě nás při ochraně půdy budou nepřetržitě doprovázet různé formy nastýlání.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno